Advokat samt delägare och grundare

Stefan är idag främst inriktad på brottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Stefan har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och är verksam inom rättsområdena socialrätt som LVU, LVM, LPT och LRV samt allmän civilrätt.

Stefan har sedan examen varit verksam vid olika advokatbyråer fram till att Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB bildades.

Stefan är född 1968 och har en jur kand-examen från Uppsala universitet (1997). Stefan är sedan 2002 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Stefan är främst verksam i Uppsala, Sollentuna och Gävle men åtar sig uppdrag i hela landet.