Våra medarbetare på advokatbolaget kan erbjuda skräddarsydda utbildningslösningar inom områdena brottmål och familjerätt. Såsom exempel har vi tidigare hållit utbildningsdagar för polisen, en grundutbildning inom ekonomisk familjerätt samt utbildningsdagar och föreläsningar i det familjerättsliga området.