Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB är en advokatbyrå verksam i Uppsala, Stockholm, Östhammar och Gävle. Vi besitter en bred kunskap och stor erfarenhet inom flera olika rättsområden. Idag sysselsätter Advokatbolaget sex advokater, en biträdande jurist samt en ekonom/administratör. 

Vår spetskompetens finns företrädesvis inom brottmål som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företrädare. Advokatbolaget kan även företräda och vägleda inom social- och familjerätt gällande vårdnad, underhåll, bodelning, arvsrätt, samt invandrarrätt som asyl och andra tillståndsfrågor. 

Vi processar såväl i allmänna domstolar – tingsrätter och hovrätter – som i förvaltningsdomstolarna. Advokatbolaget företräder både privatpersoner och den mindre företagaren, samt förmedlar såväl allmän rättshjälp som rättsskydd via försäkringar. Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. Kontakta en av våra kompetenta medarbetare, eller ta kontakt med vår växel för att kopplas till den som är mest lämpad för din angelägenhet.

Vi stödjer

Advokatbolaget jobbar målmedvetet, långsiktigt och med 100 % engagemang för att nå framgång. Ledord som vi känner igen hos de idrottare och föreningar vi väljer att stödja och förknippas med.