Advokatbyrån besitter en bred kunskap och stor erfarenhet inom flera olika rättsområden. Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB sysselsätter idag 6 advokater och 1 ekonom/administratör.

Vår spetskompetens finns företrädesvis inom brottmål som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, invandrarrätt (asyl och andra tillståndsfrågor) samt familje- och socialrätt. Vi processar såväl i allmänna domstolar – tingsrätter och hovrätter – som i förvaltningsdomstolarna.

Vi företräder både privatpersoner och den mindre företagaren samt förmedlar såväl allmän rättshjälp som rättsskydd via försäkringar.