I ärenden som rör brottmål eller social- och migrationsrätt så kan kostnaden för vårt biträde ofta hanteras via staten.

För ärenden inom familjerätt och vid tvister så tillämpar vi arvode baserat på olika ärendetyper. Vi berättar gärna närmare om detta för er vid ett första möte. I flertalet tvister finns det möjlighet att söka rättskydd via sin hemförsäkring eller rättshjälp via staten. Vi biträder er med dessa ansökningar.

Konsumenttvistnämnden
Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta sin advokat för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida, se nedanstående länk:
advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden