Välkommen till Advokatbolaget

Advokatbolaget är specialiserade på brottmål och familjerätt men vi åtar oss även uppdrag inom socialrätt, asylrätt och allmän civilrätt.

Vi är en modern advokatbyrå med bred kunskap och stor erfarenhet inom våra specialområden. Vi har särskild kompetens inom brottmål med stor erfarenhet av grova, komplicerade och omfattande mål inkluderande mål rörande ekonomisk brottslighet. Vi har även särskild kompetens inom familjerätt och då även den ekonomiska familjerätten såsom boutrednings- och skiftesman samt bodelningsförättare.

Bolaget har sin verksamhet företrädesvis i Uppsala- och Stockholmsområdet men även kring Gävle och Östhammar.Huvudkontoret är beläget centralt i Uppsala och ett filialkontor finns på Scheelegatan, Kungsholmen. Mottagningskontor för överenskomna besök finns även i Gävle och Östhammar. Vi åtar oss självklart uppdrag inom våra specialområden i hela landet.

Läs mer om oss

Kompetenta, väl förberedda och pålästa, engagerade, moderna samt tillgängliga – så vill vi att ni ska uppleva oss när vi samarbetar. Vi vill tidigt i ditt ärende välja en strategi och utifrån denna göra taktiska överväganden för att uppnå bästa möjliga resultat. Idag arbetar sex advokater, två biträdande jurister och en ekonom/administratör på advokatfirman, allt för att hjälpa er på bästa sätt.

Välkommen att kontakta den medarbetare du vill, eller ta en kontakt med vår växel så kopplas du till den som är mest lämpad att bistå dig i din angelägenhet.

Se våra medarbetare