På advokatbolaget har vi en lång erfarenhet och hög kompetens gällande brottmål. Våra advokater är ofta begärda av både klienter och domstolar för såväl mindre som mer omfattande mål. Vi kan biträda er som offentliga försvarare, privata försvarare och målsägandebiträden.