Matilda är advokat och arbetar med brottmål där hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Matilda åtar sig även uppdrag som offentligt biträde, ställföreträdare och ombud inom rättsområdena socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV), utlänningsrätt och familjerätt samt som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken.

Matilda är född 1990 och har en juristexamen från Stockholms universitet (2014). Matilda är sedan 2018 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Matilda har fullgjort notarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt 2014–2016 och är sedan 2016 verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg.

Matilda är verksam vid bolagets alla kontor.