Martin är allmänpraktiserande men arbetar företrädesvis med brottmål, inklusive EKO-mål, som offentlig eller privat försvarare. Martin åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och juridiskt biträde för barn, dvs när barn under 15 år misstänks för brott. Martin har även uppdrag inom rättsområdena avtalsrätt, fordringsrätt och familjerättsliga tvister men också inom socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV) samt utlänningsrätt.

Martin har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå sedan juristexamen 2003 och har varit verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB sedan det grundades. Han är medlem i advokatsamfundet sedan 2008. Martin är företrädesvis verksam i Stockholmsområdet och Uppsala men åtar sig uppdrag i övriga delar av landet.