Maria arbetar som biträdande jurist med huvudsaklig inriktning på familjerätt, allmän civilrätt och utlänningsrätt. Hon åtar sig uppdrag inom familje- och civilrätten samt som målsägandebiträde. Maria åtar sig även uppdrag som offentligt biträde, ställföreträdare och ombud inom rättsområdena socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV), utlänningsrätt samt som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken.

Maria är född 1986 och har en juristexamen från Uppsala universitet (2015)
Maria är sedan år 2022 verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg och har innan dess arbetat på Migrationsverket inom rättsområdet asylrätt. Maria är verksam vid bolagets alla kontor.