Hanna arbetar som biträdande jurist och då med huvudsaklig inriktning på familjerätt. Hon åtar sig uppdrag inom familje- och civilrätten samt som, målsägandebiträde. Hanna  åtar sig även uppdrag som offentligt biträde, ställföreträdare och ombud inom rättsområdena socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV), utlänningsrätt samt som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken.

Hanna är född 1993 och har en juristexamen från Stockholms universitet (2019) samt en Affärsjuridisk kandidatexamen (2016) från Linköpings universitet. 
Hanna är sedan 2021 verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg.
Hanna är verksam vid bolagets alla kontor.