David arbetar idag som advokat inom rättsområdena familjerätt, allmän civilrätt och brottmål.

Han har lång erfarenhet av det familjerättsliga området både gällande den ekonomiska familjerätten, såsom dödsfallsjuridik, bodelningar, underhåll samt upprättande av testamenten och andra handlingar, samt den övriga familjerätten som exempelvis vårdnadstvister. David har även erfarenhet av dessa områden med internationell anknytning. David är ofta förordnad av olika tingsrätter som boutrednings- och skiftesman samt som bodelningsförättare. David åtar sig även uppdrag som medlare i ärenden om verkställighet enligt föräldrabalken.

Utöver ovanstående har David erfarenhet inom den allmänna civilrätten inom områdena arbetsrätt, fastighetsrätt, köprätt och fordringstvister och åtar sig uppdrag som god man för försäljning enligt samäganderättslagen.

David åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och försvarare i brottmål.

David har arbetat som jurist sedan 2008 och sedan 2014 på Advokatbolaget Wallin och Söderberg.

David är född 1981 och har en jur.kand-examen från Uppsala universitet (2006) och är sedan 2017 ledamot av Sveriges Advokatsamfund och är verksam vid bolagets alla kontor.