Marcus Larsson är advokat och arbetar med brottmål där han åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Marcus åtar sig även uppdrag som offentligt biträde, ställföreträdare och ombud inom rättsområdena socialrätt (LVU, LPT, LRV och LVM), utlänningsrätt och familjerätt samt som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap och godmanskap.

Marcus har varit verksam vid Advokatbolaget Wallin och Söderberg sedan 2014 med undantag för notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt 2017–2018.

Marcus har en juristexamen från Uppsala Universitet (2014) och har även studerat kriminologi vid University of Alberta, Kanada.

Marcus är sedan 2019 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Marcus är verksam vid bolagets alla kontor.