Christer är i grunden allmänpraktiserande, men har idag specialiserat sig på brottmål som försvarsadvokat och målsägandebiträde. Christer har en gedigen erfarenhet av långa domstolsförhandlingar såväl vad gäller vålds- och förmögenhetsbrott som narkotika- och sexualbrott.

Christer har även stor erfarenhet av invandrarärenden, framför allt av att företräda ensamkommande flyktingbarn från Mellanöstern och Afrika i asylprocessen, och som offentligt biträde vid socialrättslig tvångsvård som LVU, LVM, LPT och LRV.

Christer är född 1969 och har en masterexamen i juridik från Uppsala universitet (1994). Sedan dess har Christer uteslutande arbetat vid advokatbyråer och är sedan 1999 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Christer åtar sig uppdrag inom sina specialområden i hela landet.